Zapraszam do złożenia pozwu zbiorowego przeciw Getin ...

Wybierz jedną z opcji dotyczących grupy Zapraszam do złożenia pozwu zbiorowego przeciw Getin Bank dotyczący stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z zawieraniem umów produktu PARETO Bezpieczna Przyszłość :

Ogólne Informacje ogólne o grupie. Członkowie Lista członków tej grupy. Forum Forum grupy. Dodawaj posty, aby skutecznie komunikować się z członkami grupy. Pliki Pliki załączane przez członków grupy.